NASZ JUBILEUSZ

95 lat Banku
Gospodarstwa
Krajowego

NASZ JUBILEUSZ

95 lat Banku
Gospodarstwa
Krajowego

W 1924 r., jako element reform, które mają przynieść społeczeństwu stabilizację i pobudzić rozwój kraju, powołany zostaje nowy bank. Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego celem jest finansowanie inwestycji gospodarczych i modernizacji kraju.

Jak
zmienił
się bank?

BGK był zawsze blisko ludzi

To paradoks, ale w swojej 95-letniej historii Bank Gospodarstwa Krajowego przeszedł całkowite przeobrażenie, zarazem nie zmieniając najważniejszego. Jak to możliwe?

więcej

Jak
zmieniliśmy
Polskę?

95 lat wielkich wyzwań

BGK to bank niezwykły, tak jak niezwykła jest historia Polski. Przez 95 lat pracownicy BGK uczestniczyli w odbudowie kraju, jego modernizacji, w gospodarczej transformacji i praktycznie wszystkich kluczowych inwestycjach. Nieźle, prawda?

więcej

Czy
wiesz,
że...