1 lipca 1927 r.

1 lipca 1927 r.

1 lipca 1927 r. drugim w historii BGK prezesem zostaje generał brygady dr Roman Górecki.

Szef Korpusu Kontrolerów WP gen. dr R. Górecki, fot. „W obliczu śmierci: wspomnienia dr. Romana Góreckiego generała brygady wojsk polskich z przeżyć roku 1918”, POLONA.
Prezes WKS „Legia” gen. dr R. Górecki, fot z 1927 r., źródło nieznane
Imieniny marszałka Piłsudskiego w Sulejówku, 19 marca 1925 r., w pierwszym rzędzie pierwszy od prawej gen. Górecki, obok gen. broni Lucjan Żeligowski, NAC.
Budowa ORP „Ryś” w stoczni w Nantes, NAC

Propozycja objęcia stanowiska prezesa BGK dociera do gen. Góreckiego telegraficznie w czerwcu, gdy we francuskiej stoczni w Nantes, jako z-ca Szefa Administracji Armii, kontrolował budowę pierwszego polskiego okrętu podwodnego ORP „Ryś”.

W czerwcu 1927 r. bliski współpracownik marszałka Piłsudskiego, żołnierz Legionów Polskich, gen. bryg. dr Roman Górecki, to od 23 lipca 1926 r. zastępca Szefa Administracji Armii. Wcześniej był Szefem Korpusu Kontrolerów WP, mianowanym przez prezydenta RP w 1923 r. na stopień generalski na wniosek ministra spraw wojskowych gen. Władysława Sikorskiego. Od grudnia 1926 r. gen. Górecki jest prezesem klubu sportowego WKS Legia, a od stycznia 1927 r. Ligi Piłki Nożnej, przekształconej w marcu tego roku w Polską Ligę Piłki Nożnej. W kwietniu 1927 r. PLPN zorganizowała pierwsze ligowe rozgrywki o mistrzostwo Polski w systemie wyłaniania krajowego mistrza obowiązującym w Polsce do dzisiaj.

28 maja 1927 r. we francuskiej stoczni „Ateliers et Chantiers de la Loire” w Nantes w obecności ambasadora RP odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy ORP „Ryś”, jednego z trzech pierwszych okrętów podwodnych dla polskiej Marynarki Wojennej. W czerwcu 1927 r. gen. Górecki zostaje służbowy wysłany do Francji „celem stwierdzenia, w jakim tempie odbywa się konstrukcja naszych pierwszych, zamówionych tam łodzi podwodnych: „Ryś”, „Żbik” i „Wilk”. Oglądałem właśnie jedną z tych łodzi, gdy doręczono mi z ambasady naszej w Paryżu telegram od Stefana Starzyńskiego, ówczesnego dyrektora departamentu prezydialnego w ministerstwie skarbu, który mnie zapytuje, czy zgodzę się objąć stanowisko prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Odtelegrafowałem, że jeżeli jest to rozkaz Komendanta, to naturalnie taki rozkaz wykonam. Po powrocie do Warszawy zastałem dekret Prezydenta, kontrasygnowany przez Marszałka jako Premjera, mianujący mnie prezesem B.G.K.”.

Rozporządzenie prezydenta nosiło datę 1 lipca 1927 r. Dwa tygodnie później gen. Górecki rozpoczął swoją kilkunastoletnią kadencję. Nieprzypadkowo nadawcą telegramu był Stefan Starzyński, od czerwca 1927 r. członek rady nadzorczej BGK z ramienia ministerstwa skarbu. W jej składzie znajdował się do końca 1929 r., po czym został wiceministrem skarbu. Z dniem 17 grudnia 1932 r. prezydent RP powołał go na pierwsze w historii BGK stanowisko wiceprezesa banku i rady nadzorczej, które pełnił do końca lipca 1934 r. Powyższy cytat pochodzi z książki gen. Góreckiego „Z moich wspomnień o Józefie Piłsudskim”, wydanej w maju 1942 r. na emigracji w Londynie.