1 stycznia 1883 r.

Czy wiesz, że... ?

1.01.1883 r. rozpoczął działalność Bank Krajowy

W zaborze austriackim rozpoczyna we Lwowie działalność Bank Krajowy Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, nazywany w skrócie Bankiem Krajowym. Inicjatywa utworzenia banku wyszła od grupy polskich posłów Sejmu Krajowego. Zadaniem banku miało być podźwignięcie Galicji z gospodarczej i ekonomicznej zapaści. 21 października 1881 r. Sejm Krajowy zatwierdził wniosek o „stworzenie krajowego instytutu kredytowego, który stałby się nie chciwym zysku, lecz oddanym potrzebom kraju wykonawcą finansowych usiłowań Reprezentacji krajowej”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości bank kontynuował działalność. W 1920 r. przekształcony został w Polski Bank Krajowy, największy z trzech, które weszły w skład BGK. Lwowska siedziba centrali PBK została siedzibą największego pod względem zatrudnienia oddziału BGK.