10 maja 1935 r.

10 maja 1935 r.

10.05.1935 r. na warszawskim Kole otwarto wystawę budowlano-mieszkaniową BGK

Główne wejście na wystawę

Wystawa całkowicie przygotowana i sfinansowana przez BGK była pierwszą tego typu w Polsce i trzecią w Europie. W uroczystym otwarciu, które ze względu na śmierć marszałka Piłsudskiego 12 maja 1935 r. przesunięto na 29 maja tego roku, udział wziął m.in. prezydent RP prof. I. Mościcki.
Na wystawę składało się gotowe do zamieszkania osiedle mieszkaniowe, składające się z zespołu dwudziestu domów jednorodzinnych, sześciu bliźniaków i dwóch szeregowców. Dwóch domów celowo nie ukończono, aby zwiedzający mogli zapoznać się z technologiami budowlanymi.  Znajdują się w nich mieszkania, kompletnie wyposażono w meble i niezbędne sprzęty. Przed otwarciem wystawy teren pod nią został rozparcelowany, uzbrojony, z doprowadzoną linią tramwajową. Projekty domów i wnętrz pochodziły z dwóch konkursów architektonicznych, ogłoszonych przez BGK w 1933 r.. Wszystkie nagrodzone i zakupione przez BGK prace konkursowe znalazły się w wydanym przez BGK w 1934 r. „Katalogu typowych domów dla drobnego budownictwa mieszkaniowego”. Do katalogu dołączono również rysunki różnego rodzaju mebli, które po wycięciu miały służyć do wizualizacji różnych sposobów aranżacji przedstawionych na planach wnętrz. Po zamknięciu trwającej do września 1935 r. wystawy do domów wprowadzili się pierwsi lokatorzy.

Korzystnych kredytów na zakup domów udzielał BGK. Dzięki kredytom budowlanym udzielonym przez BGK do końca 1938 r. wybudowano 156 tys. 432 mieszkania z 412 tys. 587 izbami, z czego w związku z inwestycjami COP 8 546 izb mieszkalnych.