13 marca 1935 r.

13 marca 1935 r.

13.03.1935 r. otwarto w Warszawie Ognisko Dzieci Ulicy

Żona Prezydenta RP Maria Mościcka wraz z Prezesem BGK (pierwszy od prawej) otwierają II Ognisko Dzieci Ulicy fot.NAC

Udział w akcjach charytatywnych pracowników przedwojennego BGK był dla nich czymś oczywistym. Przykład dawał zarówno działający w banku związek zawodowy Zrzeszenie Pracowników BGK, jak i będący w tamtych czasach w dzisiejszym rozumieniu osoba publiczną prezes gen. dr Roman Górecki. W przypadku związku zawodowego, poza oczywistymi działaniami na rzecz swoich członków oraz poprzez założoną w 1930 r.

Fundację Stypendialna im. Zygmunta Drągowskiego, spektakularna była w 1936 r. w ramach pierwszej edycji ogólnokrajowej akcji „Pomoc Zimowa Bezrobotnym” inicjatywa dobrowolnego opodatkowania się na rzecz bezrobotnych. Wzięli w niej udział wszyscy pracownicy BGK włącznie z zarządem. Stawka opodatkowania była progresywna, to znaczy wzrastała proporcjonalnie do wysokości zarobków. W ten sposób największy procent od sumy zarobków przeznaczali  członkowie zarządu BGK z prezesem Góreckim na czele.