17 kwietnia 1924 r.

Czy wiesz, że... ?

17.04.1924 r. ukazuje się pierwszy akt prawny z nazwą banku

Było nim Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej  z 17 kwietnia 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucji kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego. Poza podpisem prezydenta rozporządzenie sygnowane było również przez premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego. Rozporządzenie odwoływało się do Ustawy o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej z 11 stycznia 1924 r. oraz uchwały Rady Ministrów z 16 kwietnia 1924 r. Do tego momentu jako nazwy naszego banku w grę wchodziły dwie: Polski Bank Krajowy lub Bank Gospodarstwa Społecznego.