31 maja 1924 r.

31 maja 1924 r.

31.05.1924 r. ukazują się rozporządzenia nadające BGK statut i pozwalające na rozpoczęcie działalności banku

Rozporządzenie Ministra Skarbu vs uruchomienia BGK - początek pierwszego rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie uruchomienia BGK - treść rozporządzenia
W. Grabski ze współpracownikami z Ministerstwa Skarbu, fot. opublikowana na łamach czasopisma „Naokoło świata” (nr 13, 1925 r.) w artykule „Dzień premjera Grabskiego. (Jak pracuje rząd)”.

Na podstawie rozporządzenia prezydenta RP z 30 maja 1924 r. ukazują się dwa rozporządzenia ministra skarbu i jednocześnie premiera Władysława Grabskiego. Chronologicznie pierwsze z nich, czyli Rozporządzenie Ministra Skarbu o statucie Banku Gospodarstwa Krajowego, nadawało BGK statut. Drugie, czyli Rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie uruchomienia Banku Gospodarstwa Krajowego oraz likwidacji Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich pozwalało BGK na rozpoczęcie działalności. Rozporządzenie prezydenta RP o BGK i dwa rozporządzenia wykonawcze  ministra skarbu  i jednocześnie premiera Władysława Grabskiego wchodziły w życie w poniedziałek 2 czerwca 1924 r. Więcej w artkułach Akty założycielskie BGK oraz PBK, BGS i BGK.