Czesław Klarner (1872-1957)

Czesław Klarner (1872-1957)

Czesław Klarner

Wiceprezes pierwszej Rady Nadzorczej BGK w latach 1924-1926. Brak statutowego stanowiska wiceprezesa Zarządu BGK oraz fakt, że prezes Rady Nadzorczej BGK był zarazem prezesem Zarządu BGK sprawiał, że wiceprezes Rady Nadzorczej był traktowany jako wiceprezes BGK. Urodzony 7 lutego 1872 r. w Płońsku. Z wykształcenia inżynier technolog, działacz gospodarczy, polityk, jako wiceminister skarbu wspólnie z Władysławem Grabskim był autor koncepcji utworzenia w 1924 r. Banku Gospodarstwa Krajowego. Absolwent Petersburskiego Instytutu Technologicznego, w latach 1918-1920 kierownik sekcji przemysłowej w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, w latach 1920-1924 dyrektor Banku Handlowego.

Od stycznia 1924 do 1925 r. wiceminister skarbu w rządzie Władysława Grabskiego, był współtwórcą programu naprawy sytuacji budżetowej państwa i reformy walutowej, od maja do listopada 1925 r. minister przemysłu i handlu, od maja do września 1926 r. minister skarbu. Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej BGK z 3 czerwca 1924 r. pierwszy prezes Banku J. K. Steczkowski dziękując Władysławowi Grabskiemu i jego współpracownikom za utworzenie BGK w pierwszym rzędzie wymienił Czesława Klarnera.

Po odejściu z polityki członek Rady Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan”, prezes warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz przewodniczący Związku Izb Przemysłowo-Handlowych RP, prezes i wiceprezes kilku największych przedsiębiorstw metalurgicznych w kraju, m.in. należącego do koncernu BGK Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych oraz Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych w Mościcach, w latach 1938-1939 senator V kadencji. Okupację spędza w kraju kierując do 1944 r. departamentem budżetowym Delegatury Rządu RP na Kraj.
Zmarł 23 czerwca 1957 r. w Warszawie i pochowany został na cmentarzu Powązkowskim.