Stefan Ossowski (1874-1936)

Stefan Ossowski (1874-1936)

Stefan Ossowski

Wiceprezes Rady Nadzorczej BGK w latach 1926-1927. Urodzony 9 września 1874 r. w Borzyminie. Po ukończeniu w 1902 r. studiów na Politechnice Lwowskiej, gdzie w 1907 r. uzyskał doktorat, przez pięć lat przebywał w Szwajcarii zajmując się wykorzystaniem wodnych źródeł energii. Tam poznał późniejszych prezydentów II RP Gabriela Narutowicza i Ignacego Mościckiego.

W 1913 r. wspólnie m.in. z J. K. Steczkowskim, pierwszym prezesem BGK, wszedł w skład komitetu organizacyjnego budowy Fabryki Związków Azotowych w Borach pod Jaworzem, którą wspólnie z Ignacym Mościckim zarządzał w latach 1914-1919. W okresach od 10 marca 1922 do 7 lipca 1922 r. i od 13 stycznia 1923 do 26 maja 1923 r. minister przemysłu i handlu w gabinetach premierów Antoniego Ponikowskiego, Artura Śliwińskiego i Władysława Sikorskiego. W latach 1924-1926 doradca BGK ds. przemysłowych i członek Rady Nadzorczej BGK, w latach 1926-1927 jej wiceprezes.

Po odejściu z polityki aktywny działacz gospodarczy i członek kilku rad nadzorczych przedsiębiorstw z branży metalurgicznej. Po odejściu z BGK zostaje prezesem Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych SA, jednego z najważniejszych ośrodków produkcji zbrojeniowej w kraju, wchodzącego od 1929 r. w skład koncernu BGK. W r. 1928 był jednym z założycieli Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S. A. (ZEORK) i do śmierci jego prezesem. W latach 1930–36 ZEORK zelektryfikował 183 miejscowości, jego głównym odbiorcą zostało później 460 zakładów przemysłowych COP-u. Rozpoczętą w kwietniu 1935 budowę pierwszego odcinka polskiej państwowej sieci najwyższego napięcia 150 kV z Mościc do Starachowic ZEORK ukończył już po śmierci Stefana Ossowskiego. Zmarł 22 marca 1936 w Warszawie. Pochowany został na warszawskich Powązkach.