Tadeusz Florjański

Tadeusz Florjański

Tadeusz Florjański

Samolot Hansa- Brandenburg C-I, domena publiczna.

Pracownik przedwojennego oddziału BGK we Lwowie, a wcześniej lwowskiej centrali Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, był wraz ze swoim bratem Władysławem w latach 1913-1914 konstruktorem pierwszego wojskowego samolotu napędzanego silnikiem spalinowym, zbudowanego na terytorium nieistniejącej wtedy na mapach Polski.

Po zajęciu Lwowa przez wojska rosyjskie samolotu używano do lotów  zwiadowczych. Podczas jednej z akcji bojowych uległ katastrofie, w wyniku której został zniszczony. 5 listopada 1918 r. wyremontowany we Lwowie pod kierunkiem braci Florjańskich samolot Hansa-Brandenburg C-I z polską, dwuosobową załogą,  wykonał lot bojowy na pozycje ukraińskie skoncentrowane na lwowskim dworcu kolejowym. Lot ten uznawany jest za pierwszy bojowy lot polskiego lotnictwa i do 1931 r. 5 listopada był Świętem Lotnictwa Polskiego. Od 1932 r. święto na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie obchodzono 28 sierpnia. 

Tadeusz Florjański, absolwent Akademii Handlowej w Pradze, pracę w bankowości rozpoczął w 1910 r. w lwowskiej centrali Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, założonym w 1881 r. i uruchomionych w 1883 r. Bank ten, po przekształceniu w 1920 r. w Polski Bank Krajowy, wszedł w maju 1924 r. w skład nowoutworzonego BGK, a Tadeusz Florjański został pracownikiem lwowskiego oddziału BGK.

Był członkiem reprezentacji strzeleckiej BGK. W lwowskim oddziale pracował do wybuchu wojny Podczas okupacji w 1943 r. wraz z rodziną opuścił Lwów i przeniósł się do Białego Dunajca. Po zakończeniu II wojny osiedlił się w 1945 r. w Gdańsku.