Bank w kulturze

Jak zmienił się bank?

Kultura

Zofia Stryjeńska (1981-1976)

W 1925 r. współpracę z BGK, przy projektowaniu emitowanych przez bank papierów wartościowych, rozpoczęła jedna z najwybitniejszych artystek dwudziestolecia międzywojennego Zofia Stryjeńska, nazywana przez współczesnych „księżniczką malarstwa polskiego”.

więcej

Jan Szczepkowski (1878-1964)

W październiku 1929 r. rozstrzygnięto „Konkurs na monumentalne płaskorzeźby do nowobudującego się gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego” („Architektura i Budownictwo” nr 9, 1929). Miały ozdobić ryzalit z głównym wejściem do gmachu od strony Al. Jerozolimskiej.

więcej

Supraporty w gabinetach kierownictwa BGK

Zatrudniony w BGK architekt Jerzy Pańkowski w artykule „Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego”, opublikowanym w 1932 r. na łamach miesięcznika „Architektura i Budownictwo” (nr 10, 1932 r.) napisał m.in. że „w niektórych salach zostały wykonane supraporty przez art. mal.: prof. Felicjana Kowarskiego, Zygmunta Grabowskiego, Wacława Borowskiego i Romualda Witkowskiego”.

więcej

Stanisław Ostrowski (1879-1947)

15 grudnia 1936 r. w obecności m.in. Aleksandry Piłsudskiej, wdowy po marszałku Piłsudskim, oraz prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, na pierwszym piętrze siedziby centrali BGK odsłonięto marmurowy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

więcej

Jerzy Szwajcer (1892-1967)

W grudniu 1932 r. nakładem BGK ukazał 18 stronicowy album zatytułowany „Bank Gospodarstwa Krajowego w karykaturze Jotesa”. Album zawierał karykatury 148 pracowników centrali BGK, do grudnia 1934 r. noszącej formalnie nazwę Zakładu Centralnego. Autorem karykatur był posługujący się artystycznym pseudonimem „Jotes” Jerzy Szwajcer (1892–1967), popularny w okresie międzywojennym karykaturzysta, rysownik i dziennikarz.

więcej

Tadeusz Cieślewski (1895-1944)

Kartkę ze świątecznymi i noworocznymi życzeniami Dyrekcji BGK z grudnia 1935 r. ozdabiał drzeworyt przedstawiający gmach centrali BGK przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Autorem drzeworytu był Tadeusz Cieślewski (syn), artysta grafik i pisarz, podporucznik Wojska Polskiego odznaczony w 1922 r. Krzyżem Walecznych.

więcej

Exlibris biblioteki BGK

Większość kół oddziałowych Zrzeszenia Urzędników/Pracowników BGK, związku zawodowego działającego w BGK od 1928 r., posiadała własne biblioteki. Największa, ze względu oczywiście na największą liczbę pracowników, znajdowała się w centrali banku.

więcej

BGK i m/s „Piłsudski”

W 1935 r. BGK sfinansował część dekoracji wnętrz polskiego transatlantyku m/s „Piłsudski”, którego bliźniaczą konstrukcją był wybudowany rok później m/s „Batory”. Zanim m/s „Piłsudski” wyruszył 15 września 1935 r. z macierzystego portu w Gdyni w swój pierwszy rejs do Nowego Jorku, trwały prace nad dekoracją i umeblowaniem wnętrz transatlantyku.

więcej

Ocalone przez BGK

Bank ocalił takie zabytki polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego jak egzemplarz dwutomowej Biblii wydrukowanej w pracowni Gutenberga, Psałterz Floriański, Kazania Świętokrzyskie, XIV-wieczna kopia czterotomowej kroniki „Historia Polonica” Wincentego Kadłubka, pisanej w latach 1190-1208, czy rękopisy partytur Chopina.

więcej

Marian Hemar (1901-1972)

Skrót nazwy Banku Gospodarstwa Krajowego znalazł się w jednej ze zwrotek Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK), słynnej jednostki Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie z czasów II wojny światowej, sformowanej w kwietniu 1940 r. we Francji. „Byłem w Polsce inżynierem. - Miałem w Wilnie domy dwa. Byłem krawcem - A ja szoferem. A ja byłem w BGK”.

więcej

Architektura

SIEDZIBA CENTRALI BGK

Formalne rozpoczęcie działalności przez Bank Gospodarstwa Krajowego, umożliwiało rozporządzenie ministra skarbu w sprawie uruchomienia Banku Gospodarstwa Krajowego z 31 maja 1924 r., poprzedzone rozporządzeniem ministra skarbu z tą samą datą o nadaniu BGK statutu. Obydwa rozporządzenia opierały się o rozporządzenie prezydenta RP z 30 maja 1924 r. o połączeniu Państwowych Instytucji Kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego.

więcej

Lwów

Wyjątkowość lwowskiego oddziału BGK nie polegała tylko na tym, że był to oddział zamiejscowy pod względem liczby zatrudnionych pracowników największy (w latach 30.tych ok. 140).

więcej

Kraków

Początki siedziby krakowskiego oddziału BGK przy Rynku Głównym 47, róg Floriańskiej, sięgają drugiej poł. XIII w., gdy wybudowano jej pierwsze, parterowe skrzydło. Swój ostateczny kształt uzyskała przez wieki w wyniku rozbudowy przez jej kolejnych właścicieli.

więcej

Biała

Placówka odziedziczona po PBK z efektowną, wybudowaną w 1923 r. dla oddziału PBK siedzibą przy Rynku 1, róg Ratuszowej 2. Od lat 30.tych pod adresem Bulwar nad Niwką 23, obecnie Ks. Stojałowskiego 23.

więcej

Łódź

Pierwszą siedzibą oddziału wybudowaną przez BGK była nowa siedziba oddziału w Łodzi przy reprezentacyjnej Al. Kościuszki 63. Neorenesansowy z elementami neobaroku gmach wybudowano w latach 1926-1928 r. według projektu Dawida Landego.

więcej

Katowice

Istniejący od momentu utworzenia BGK katowicki oddział, otrzymany w spadku po PBK, należał do największych i najważniejszych placówek BGK w kraju. Pod względem liczby zatrudnionych pracowników (w latach 30.tych ok. 50) był pod tym względem czwarty.

więcej

Gdynia

Pierwszym bankiem, który w Gdyni otworzył swój oddział, był BGK. Miało to miejsce 1 marca 1927 r., roj po nadaniu Gdyni praw miejskich. Na siedzibę oddziału wynajęto cztery pomieszczenia w „domu Skwiercza” przy ul. 10 Lutego 17.

więcej

Lublin

Pod względem liczby pracowników (1932 r.–22, 1937–30), lubelski oddział BGK należał do oddziałów średniej wielkości. Pierwsza siedziba oddziału do listopada 1935 r. mieściła się w dwupiętrowej kamienicy, wybudowanej w drugiej poł. XIX w. przy ul. Kapucyńskiej 4.

więcej

Wilno

Wileński oddział BGK uruchomiono na jesieni 1924 r. W latach 30.tych zatrudnionych w nim było ok. 26 pracowników. Do grudnia 1938 r. siedziba oddziału mieściła się przy ul. Śniadeckich 8, w wynajętym dawnym pałacyku księżnej Michałowej Ogińskiej.

więcej

Poznań

Poznański oddział BGK był jedną z „filji” odziedziczonych po PBK, który swoją placówkę w Poznaniu otworzył w 1922 r. Pod względem liczby pracowników (w 1932 r.-37, w 1937 ok. 45) należał do oddziałów średniej wielkości. Siedziba oddziału mieściła się w starej, czteropiętrowej kamienicy przy Al. Marcinkowskiego 6, reprezentacyjnej promenadzie w centrum miasta.

więcej

Dom Bankowca w Gdyni

Bodajże najsłynniejszą inwestycją budowlaną, zrealizowaną przed wojną ze środków funduszu emerytalnego BGK, jest zaprojektowany przez S. Ziołowskiego największy budynek mieszkalny przedwojennej Gdyni. W 1935 r. na rogu ulic 3 Maja i 10 Lutego rozpoczęła się budowa monumentalnego budynku mieszkalnego, przez historyków architektury określanego jako jeden ze sztandarowych przykładów gdyńskiego modernizmu okresu międzywojennego.

więcej