Exlibris biblioteki BGK

Exlibris biblioteki BGK

Exlibris biblioteki BGK

Zbiory własne BGK

Większość kół oddziałowych Zrzeszenia Urzędników/Pracowników BGK, związku zawodowego działającego w BGK od 1928 r., posiadała własne biblioteki. Największa, ze względu oczywiście na największą liczbę pracowników, znajdowała się w centrali banku. Biblioteka ta, znajdująca się najprawdopodobniej na I piętrze siedziby centrali BGK, konkurowała „bogactwem swego księgozbioru, jego rozmaitością i techniką pracy bibliotecznej z renomowanymi bibliotekami publicznymi”. W 1931 r. liczyła ok. 4 tys. tytułów. Przeważała beletrystyka i literatura fachowa.
Dla kół zrzeszenia przy mniejszych liczebnie oddziałach, których nie było stać na organizacje własnej biblioteki, przeznaczona była oferta „bibliotek ruchomych”, prowadzonych przez Zarząd Główny.

Wartość księgozbiorów we wszystkich bibliotekach zrzeszenia wynosiła na dzień 31 grudnia 1937 r. 33.814,95 zł., natomiast roczny dochód z wypożyczania wyniósł 6.949,46 zł.