Jerzy Szwajcer (1892-1967)

Jerzy Szwajcer (1892-1967)

Jerzy Szwajcer

W grudniu 1932 r. nakładem BGK ukazał 18 stronicowy album zatytułowany „Bank Gospodarstwa Krajowego w karykaturze Jotesa”. Album zawierał karykatury 148 pracowników centrali BGK, do grudnia 1934 r. noszącej formalnie nazwę Zakładu Centralnego.
Autorem karykatur był posługujący się artystycznym pseudonimem „Jotes” Jerzy Szwajcer (1892–1967), popularny w okresie międzywojennym karykaturzysta, rysownik i dziennikarz. Specjalizował się w karykaturze portretowej. Współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi pismami, m.in. z „Kurierem Porannym”. W 1937 r. w filmie „Skłamałam” zagrał epizod sądowego rysownika. Rysował karykatury ówczesnych polityków, artystów i odpowiedników dzisiejszych celebrytów. Należał do stałych bywalców warszawskiej kawiarni „Mała Ziemiańska”, gdzie spotykała się bohema artystyczna dwudziestolecia międzywojennego, sportretowana w karykaturach przez Jotesa.