Katowice

Katowice

Katowice

Przekrój poziomy siedziby katowickiego oddziału BGK przy ul. Mickiewicza 3 w projekcie S. Tabeńskiego, „Przegląd Budowlany” nr 9,1929 r.
Siedziba katowickiego oddziału BGK, fot. NAC

Istniejący od momentu utworzenia BGK katowicki oddział, otrzymany w spadku po PBK, należał do największych i najważniejszych placówek BGK w kraju. Pod względem liczby zatrudnionych pracowników (w latach 30.tych ok. 50) był pod tym względem czwarty. Pierwsza siedziba oddziału znajdowała na katowickim Rynku 9 (od 1926 r. pl. Piłsudskiego), w trzypiętrowej kamienicy z 1907 r.

W latach 1928-1930 przy ul. Mickiewicza 3 stanęła nowoczesna, licząca z parterem sześć kondygnacji, nowa siedziba oddziału BGK w Katowicach. Gmach w stylu monumentalnego, modernistycznego ekspresjonizmu z elementami neoklasycystycznymi i zdobieniami w stylu art deco zaprojektował Stefan Tabeński. Przeszklone drzwi dwuskrzydłowe zabezpieczały stalowe kraty w stylu art. deco ze skrótem nazwy naszego banku. Nad nimi znajdowała się rozeta ze „splecionymi” literami skrótu nazwy BGK, stosowanymi w projektach emitowanych przez bank papierach wartościowych. W niektórych źródłach pojawia się informacja, że na dachu budynku zamieszczony był zegar oraz wygrywające melodie kuranty.

W nowym gmachu, oddział BGK rozpoczął pracę 12 maja 1930 r. Biura oddziału zajęły tylko parter i pierwsze piętro, w podziemiach zaś poza skarbcem i sejfami dla klientów znalazły się mieszkania woźnych oraz pomieszczenia zaplecza technicznego. Na II piętrze mieściło się mieszkanie służbowe dyrektora oddziału oraz Okręgowy i Powiatowy Urząd Ziemski, na III Wyższe Biuro Górnicze, na IV zaś Dyrekcja Poczt i Telegrafów oraz klub pracowników oddziału BGK. Na ostatnim piętrze mniejsze biura, mieszkania dla woźnych oraz inne pomieszczenia gospodarcze. Ulokowanie w gmachu również innych niż BGK instytucji pozwala przypuszczać, że było to wspólne przedsięwzięcie banku i miasta. W ten sposób „inwestowany kapitał uzyskał odpowiednią rentowność” („Gazeta Handlowa”, 25-15 czerwca 1930 r.).