Kraków

Kraków

Kraków

Siedziba oddziału BGK w Krakowie, okres międzywojenny, arch. BGK

Początki  siedziby krakowskiego oddziału BGK przy Rynku Głównym 47, róg Floriańskiej, sięgają drugiej poł. XIII w., gdy wybudowano jej pierwsze, parterowe skrzydło. Swój ostateczny kształt uzyskała przez wieki w wyniku rozbudowy przez jej kolejnych właścicieli.

Zakupiona w 1920 r. przez Polski Bank Krajowy na siedzibę swojego oddziału automatycznie w 1924 r. stała się siedziba oddziału BGK. Krakowska placówka BGK z 55 pracownikami w latach 30.tych należała pod tym względem do największych, ustępując tylko oddziałom BGK we Lwowie i Łodzi oraz od pewnego momentu nieznacznie Gdyni.