Lwów

Lwów

Lwów

Siedziba oddziału BGK we Lwowie, po lewej główne wejście do gmachu od ul. Kościuszki 11, po prawej skrzydło od strony ul. Mickiewicza 1, okres międzywojenny, arch. BGK
Pracownicy oddziału BGK we Lwowie na Sali operacyjnej, 1936 r., zbiory własne BGK

Wyjątkowość lwowskiego oddziału BGK nie polegała tylko na tym, że był to oddział zamiejscowy pod względem liczby zatrudnionych pracowników największy (w latach 30.tych ok. 140). Mieścił się bowiem w wybudowanej w 1905 r. na rogu ul. Kościuszki 11 i Mickiewicza 1 historycznej siedzibie centrali działającego od 1883 r. Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim, w 1920 r. przekształconym w Polski Bank Krajowy (PBK), największy z trzech banków, które weszły w skład BGK. Do 1923 r. mieściła się w nim również siedziba centrali PBK. W siedzibie lwowskiego oddziału BGK przy ul. Kościuszki 11 mieściły się również w centrale dwóch pozostałych banków, które weszły w skład BGK.