Stanisław Ostrowski (1879-1947)

Stanisław Ostrowski (1879-1947)

Stanisław Ostrowski

Pomnik Marszałka Piłsudskiego odsłonięty w gmachu BGK, fot. NAC
Uroczystość odsłonięcia pomnika marszałka Piłsudskiego w gmachu BGK, na pierwszym planie obok prezydenta RP prof. I. Mościckiego siedzi Aleksandra Piłsudska, wdowa po marszałku. W głębi od prawej siedzą kolejno prezes BGK gen. dr Roman Górecki i gen. B. Wieniawa-Długoszowski, za nimi kierownictwo BGK i pracownicy centrali banku, fot. NAC
Pomnik Marszałka Piłsudskiego odsłonięty w gmachu BGK. fot. NAC

 

15 grudnia 1936 r. w obecności m.in. Aleksandry Piłsudskiej, wdowy po marszałku Piłsudskim, oraz  prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego, na pierwszym piętrze siedziby centrali BGK odsłonięto marmurowy pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Autorem pomnika był Stanisław Ostrowski, autor m.in. koncepcji Grobu Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie oraz projektu projekt Mauzoleum Walk o Niepodległość na stoku warszawskiej Cytadeli.
W uroczystości odsłonięcia pomnika udział m. in. wzięli również, poza kierownictwem BGK i pracownikami centrali banku, ulubiony adiutant marszałka Piłsudskiego, gen. B. Wieniawa-Długoszowski. Odlane z brązu popiersie marszałka Piłsudskiego, którego autorem również był S. Ostrowski, ozdabiało salonik dla gości ówczesnego prezesa BGK, gen. dr Romana Góreckiego.