Supraporty w gabinetach kierownictwa BGK

Supraporty w gabinetach kierownictwa BGK

Supraporty w gabinetach kierownictwa BGK

Gabinet prezesa BGK, arch. BGK

Zatrudniony w BGK architekt Jerzy Pańkowski w artykule „Gmach Banku Gospodarstwa Krajowego”, opublikowanym w 1932 r. na łamach miesięcznika  „Architektura i Budownictwo” (nr 10, 1932 r.) napisał  m.in. że „w niektórych salach zostały wykonane supraporty przez art. mal.: prof. Felicjana Kowarskiego, Zygmunta Grabowskiego, Wacława Borowskiego i Romualda Witkowskiego”.

Supraporty (łac. supra portam – nad drzwiami) to umieszczane nad drzwiami dekoracje w postaci płaskorzeźb, fresków czy obrazów, a w przypadku gmachu BGK chodziło o ścienne malowidła wewnątrz pomieszczeń. Te „niektóre sale” były w rzeczywistości gabinetami prezesa BGK, wiceprezesa, dyrektora naczelnego oraz jednego z jego zastępców. Ich autorami byli kolejno następujący artyści: Felicjan Szczęsny-Kowarski (1889-1948), Zygmunt Grabowski (1892-1939), Wacław Borowski (1885-1954) oraz awangardowy malarz Romuald Kamil Witkowski (1876-1950).