Zofia Stryjeńska (1981-1976)

Zofia Stryjeńska (1981-1976)

Zofia Stryjeńska

W 1925 r. współpracę z BGK przy projektowaniu emitowanych przez bank papierów wartościowych rozpoczęła jedna z najwybitniejszych artystek dwudziestolecia międzywojennego Zofia Stryjeńska, nazywana przez współczesnych „księżniczką malarstwa polskiego”.

Współpracę z BGK zaczęła od projektu listu zastawnego I emisji, emitowanego przez BGK do 1927 r. w trzech nominałach: 50 zł, 1000 zł i 5000 zł. Następnym projektem Stryjeńskiej był 7% list zastawny emitowany przez BGK od 1928 r. I wreszcie 8% obligacje budowlane w różnych nominałach w złocie oraz 7% obligacja komunalna, które BGK emitował od początku lat 30-tych. Wybitny scenograf, malarz i reżyser teatralny Karol Frycz pisał w 1924 r., że „w dziedzinie sztuk dekoracyjnych ma pani Stryjeńska więcej do powiedzenia niż ktokolwiek inny w Polsce”.
Rozpoczynając współpracę z BGK była zdobywczynią czterech Grand Prix oraz dyplomu honorowego na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 r. Po wystawie odznaczona została we Francji Krzyżem Komandorskim Legii Honorowej. Jeden z polskich krytyków napisał po wystawie, że artystyczna fantazja Stryjeńskiej zbliża „tę wielką artystkę chyba tylko do Słowackiego i Norwida”.

List zastawny I emisji, proj. Z. Stryjeńska, arch. BGK
Obligacja budowlana BGK, proj. Z. Stryjeńska, arch. BGK
Zofia Stryjeńska ok. 1930 r, fot. NAC